Nr. 34 – 16. November 2018

ABC fejring

Onsdag, den 28. november, fejrer vi, at 1. klasse er blevet færdige med 300 timers kursus i læsning. Det er et kursus, klassen har arbejdet på siden sko-lestarten i august og indtil nu. Et solidt fundament er blevet lagt for den videre sproglige forståelse. Vores elever kan bogstaverne, bogstavernes lyde og kan sætte bogstaverne sammen til ord. Eleverne vil få udleveret diplomer foran restenaf skolens elever. Forældre, der ønsker at seoverrækkelsen, er hjerteligt velkomne til at deltagei Gudstjenesten kl. 08:30.

Jul på Gideonskolen

Fra sidste års “Jul på Gideonskolen”

Vi ser frem til årets ”Jul på Gideonskolen” fredag, den 7. december. Rose og eleverne er gået i gang med at øve. Det bliver spændende at se, hvad ele-verne kan præstere i år. Det foregår i tidsrummet kl. 15:00 til ca. 17:00. Det bliver en festlig efter-middag med forskellige fremførelser af skolens elever. Vi glæder os også til at se forældre og den nærmeste familie til denne hyggelige eftermiddag i skolens festsal med efterfølgende æbleskiver og andet godt. Sæt kryds i kalenderen ved den 7. december, kl. 15:00.

Beløbet til Afrika vokser

Der er kommet flere penge ind til projektet. Vi er nu oppe på mere end 67.000 kr. Det ville være skønt, hvis vi kunne runde de 70.000 kr. inden på onsdag. Der skal endnu en gang lyde en stor tak til forældre og sponsorer for jeres støtte til årets “Løb for Afrika” Midlerne vil snarest blive overført til pro-jektet, så de kan være med til at hjælpe børnene til en god skolegang på ”Risen Son Academy” i Vryheid. Endnu en gang tak for jeres gode opbakning!

BH-klassen til august 2019

Fornylig skrev vi til alle forældre med børn skrevet op til den kommende børnehaveklasse. Det gælder altså både elever, som har brev på, at der er reserveret plads, og alle dem på ventelisten. Formålet er at afklare, hvem der fortsat er interes-seret i den kommende børnehaveklasse. Når svare-ne kommer tilbage, har vi mulighed for at vurdere, hvor mange fra ventelisten, der bliver plads til. Der er generelt for mange på ventelisten til, at der blive plads til alle, og vi vil allerede nu anbefale foræl-dre med børn på ventelisten om at overveje alter-nativer.

Vigtige datoer

JUL PÅ GIDEONSKOLEN: Fredag, den 7. december 2018, kl. 15:00.

BESØG PÅ RÅDHUSET: Mandag, den 10. december 2018, Kl. 10:30

JULEFERIE: Fredag, den 21. december 2018, til onsdag, den 2. januar 2019.

SKOLESTART: Torsdag, den 3. januar 2019.