Nr. 01 – 11. januar 2019

Godt nytår

Vi er nu kommet godt ind i det nye år og vi vil i den forbindelse ønske alle vores elever, forældre og venner af Gideonskolen et godt nytår. Skolens elever fik en blid start efter juleferien da første skoledag i 2019, faldt på en torsdag og dermed var der kun to skoledage inden det igen var tid til weekend. Ved de seneste morgenandagter har vi haft fokus på at bruge vores tid fornuftigt og et andet emne har været ”selvkontrol”. Tid er en værdifuld gave vi alle har fået og selvkontrol kan være afgørende for, hvordan det går os her i livet. 
Derudover går skoledagene, som de plejer med masser af faglig fokus og ikke mindst et godt socialt fællesskab i frikvartererne. Vi glæder os også over elevernes fine udvikling.

Tilskud


Skolen har modtaget tilskud til skolepenge, SFO og befordring. Størstedelen af fordelingen foretages centralt af Fordelingssekretariatet i Slagelse. Alle, der er berettiget til tilskud, har i løbet af december måned fået besked, om tilskuddets størrelse. Tilskuddet modregnes skolepengene i januar, februar og marts afhængig af størrelsen på tilskuddet.

Efter-fyrstensmøde
 

Tirsdag, den 8. januar 2019, kl. 16:15 havde vi efter-fyraftensmøde med 28 familier. Disse fik en grundig indføring i skolens kristne profil og et overordnet indblik i, hvordan vi bruger skolens lærecentre. Det var en stor glæde, at mødes de med de mange interesserede forældre. Mødet giver eventuelt kommende forældre et godt indblik i, hvad de kan forvente sig af skolen, og hvad der forventes af dem som forældre- og ikke mindst deres børn. Det er en vigtig proces, således at alle partnere kan blive klogere på, om Gideonskolen er den bedste løsning for dem. 

UU-vejledning


Tirsdag, den 8. januar havde vi besøg af UU-vejleder Jakob Hammer-Helmich der gav eleverne i 9. klasse vejledning til deres uddannelsesansøgninger på www.optagelse.dk. Eleverne vil fremad-rettet arbejde på ansøgningerne til deres videre uddannelse. Disse skal være færdige i slutningen af februar og digitalt underskrives af deres foræl-dre. Forældrene har modtaget meddelelse om det-te i deres E-Boks. 

Vigtige datoer

TERMINSPRØVER
Mandag, den 14. januar, til fredag, den 18. januar 2018. (Vedrører elever i 9. kl.)

VINTERFERIE
Lørdag, den 16, til søndag, den 24. februar 2019 (Uge 8).

MIDTVEJDSMØDE
Onsdag, den 6. februar 2019, kl. 19:00


 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *